Innbruddsikring - Brannsikring - Skuddsikring

DØRER SFB 2074

Ovennevnte dørsystem er isolert og bygger på mange års erfaring fra dører som er laget
med aluminiumsprofil. Dørbladprofil for smalprofil- og modulprofillås. Låskasser monteres
sentrisk i dørprofilen. Dørene kan leveres med klemfri bakkant. 
Av profilsystemet kan vi bygge typegodkjente dører med side og overfelt i brannklasse 
A-30 06 A-60. Vi kan også bygge innbruddshemmende dører av samme profilsystem.

NYTT PROFILSYSTEM:

Ovennevnte dører kan også tilbys i Sapa SFB 086 SX, dette profilsystem har bedre
isolering og vil møte myndighetenes krav til bedre U-verdi.

DØRER SFB 2050

Ovennevnte profil er en uisolert profil som er velprøvet gjennom mange år. I programmet
er dørprofiler for smalprofillåser og modulprofillåser. Dørene kan produseres med klemfri
bakkant. Glassfalser for enkeltglass og 2-lags isolerglass, samt fyllinger. 
Av dette profilsystemet kan vi bygge typegodkjente dører i brannklasse F-30.

INNBRUDDSIKRE DØRER SFB 2060S

Med vårt sterke dørsystem 2060S kan vi tilby markedet en helglasset innbruddsikker
inngangsdør som ser like elegant ut som en vanlig dør. Døren oppfyller kravene i samtlige
klasser, 1, 2, 3 og 4 i Norsk standard NS 3170.

SKUDDSIKRE DØRER SFB 2060

Konstruksjonen motstår prosjektiler fra 9mm. pistol, 357 magnum og AG3.
Med glass i klasse C1, C2, C3 og C4 kan vi tilby skuddsikre dører.

DØRER SFB 2060

Ovennevnte profil er vårt sterkeste dørsystem og er en uisolert profil.
Det er testet og utprøvet på markedet med de absolutt største belastninger som dører innen dette området kan tåle.

AVD.LILLEHAMMER 
Hovemovegen 39, 2624 Lillehammer

tlf........................61 25 79 75
mobil.................. 90 13 39 87
epost......oefasade@online.no

AVD. HØNEFOSS 
Åsaveien, 3531 Krokkleiva

tlf........................32 15 94 46
mobil.................. 97 59 05 19
epost.....honefoss@fasadetek.no

AVD. SØRUMSAND
Postb.121, 1920 Sørumsand

tlf........................63 82 79 69
mobil.................. 99 56 87 42
epost............ ofas@online.no