VINDUER SFB 1074

Vårt byggsystem Thermo 74, representerer i sin oppbygning et symmetrisk isoleringsprinsipp. 
Systemet gir lav U-verdi og høy lufttetthet i alle produkter.
Systemet har stor valgfrihet ut ifra gitte basiskonstruksjoner, bla. med forskjellige åpningsrammer, og alternative overflatebehandlinger.
Åpningsvinduene kan leveres med side, topp og bunnhengslet-innadslående. Også med dreie/ vipp luftefunksjon.

YTT PROFILSYSTEM

Ovennevnte vinduer og glasspartier kan også tilbys i Sapa SFB 086SX.
Dette er et nytt profilsystem som har en bedre U-verdi og vil tilfredstille myndighetenes krav til U-verdi.

GLASSPARTIER SFB 3074

Thermo 74 kan også leveres som fasader/glasspartier. 
SFB 3074 har forskjellige basisprofiler som kan kombineres med alternative glasslister
og med glass og fyllinger.

VINDUER OG GLASSPARTIER 3050

For innvendig bruk finnes et uisolert profilsystem med samme utførelse og funksjoner som nevnt ovenfor.

AVD.LILLEHAMMER 
Hovemovegen 39, 2624 Lillehammer

tlf........................61 25 79 75
mobil.................. 90 13 39 87
epost......oefasade@online.no

AVD. HØNEFOSS 
Åsaveien, 3531 Krokkleiva

tlf........................32 15 94 46
mobil.................. 97 59 05 19
epost.....honefoss@fasadetek.no

AVD. SØRUMSAND
Postb.121, 1920 Sørumsand

tlf........................63 82 79 69
mobil.................. 99 56 87 42
epost............ ofas@online.no