Østlandske Fasadeteknikk A/S (ØFT) 
ble av John Sønsterud, Hans Gunnar Nyhus og Arne Bergersen etablert November 1991.

Vårt fagkunnskap er levering og montering av dører, vinduer, fasader og tak i aluminium og glass.
Bedriften har 12 fast ansatte, ØFT består av 3 avdelingskontorer lokalisert på Lillehammer, Sørumsand og Hønefoss. 

Avdeling Lillehammer dekker Oppland og Hedemark.
Avdeling Sørumsand dekker Akershus og Oslo.
Avdeling Hønefoss dekker Buskerud og Oslo.

Vi kan også påta oss oppdrag utenfor disse distrikter og har tidligere hatt oppdrag i fra Trondheim i Nord
til Kristiansand i sør. Dette er også bakrunnen for bedriftens navn, Østlandske Fasadeteknikk.

Våre oppdragsgivere er stort sett entreprenører, byggmestere og byggherrer. Vi påtar oss også oppdrag for private. Vi utfører små og mellomstore oppdrag på nybygg og ved rehabelitering.
Vår kompetanse er bra og flere av våre ansatte har erfaring i fra bransjen fra før etableringen av bedriften.
Vi har også noen yngre medarbeidere som etter opplæring og erfaring har fått god kjennskap til de produktene vi leverer.

AVD.LILLEHAMMER 
Hovemovegen 39, 2624 Lillehammer

tlf........................61 25 79 75
mobil.................. 90 13 39 87
epost......oefasade@online.no

AVD. HØNEFOSS 
Åsaveien, 3531 Krokkleiva

tlf........................32 15 94 46
mobil.................. 97 59 05 19
epost.....honefoss@fasadetek.no

AVD. SØRUMSAND
Postb.121, 1920 Sørumsand

tlf........................63 82 79 69
mobil.................. 99 56 87 42
epost............ ofas@online.no